REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH ON-LINE_ E-LEARNING BRITISH ACADEMY

 JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY O KURS JĘZYKOWY

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki nauki przez internet prowadzonej przez http://www.britishacademy.pl oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem udziału w kursach językowych on-line.

Organizator: BRITISH ACADEMY, Ks. Janusza I 1, Łomża

Uczeń: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła kurs językowy,

Cennik: obowiązuje cena wg zawartej w umowa o kurs,

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509 126 500, lub bezpośrednio z lektorem,

 1. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe kursy języków obcych przez Internet. Kursy odbywają się od 01 października bieżącego roku do 31 maja następnego roku. W sytuacjach wyjątkowych lub po uzgodnieniu miedzy stronami możliwe są także inne terminy. 
 2. Każdemu Uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do skorzystania z darmowej lekcji próbnej, podczas której prezentowany jest sposób prowadzenia kursu. Lekcja próbna trwa 45 min.
 3. Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez wykwalifikowanego lektora języka obcego.
 4. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie Lektor rozpocznie rozmowę z Uczniem przez komunikator.
 5. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut z wyłączeniem lekcji, których długość może być zwiększana lub zmniejszana podczas indywidualnych ustaleń z Uczniem
 6. Materiały dydaktyczne - Podręczniki programowe są płatne. British Academy udostępnia Uczniowi także inne niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci, za te materiały Uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.
 7. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą platformy ZOOM, komunikatora Messenger, Discord opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.
 8. Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) i zakwalifikowania Ucznia do właściwej grupy dokonuje Kierownik British Academy w porozumieniu z Uczniem przy zawieraniu umowy o kurs.
 9. W przypadku lekcji w grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z co najmniej połową uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych uczniów.
 10. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli Lektor nie zastanie Ucznia o umówionej godzinie w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Uczeń poinformuje Lektora (min. 24h wcześniej) o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie. Warunkiem rozpoczęcia lekcji w późniejszym terminie jest zgoda wszystkich pozostałych uczniów w danej grupie.
 11. Wymagania techniczne - do udziału w kursie językowym przez Internet Uczeń jest zobowiązany:
  • a) posiadać komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
  • b) zainstalowany komunikator Messenger lub Discort oraz platformę Zoom,
  • c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną(optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Java,
  • d) zaakceptować niniejszy regulamin
 12. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z Lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Organizatora telefonicznie (509 126 500) lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Każdemu uczniowi przysługuje w trakcie jednego semestru jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie. Takie zajęcia zostaną zrealizowane bezpłatnie w innym ustalonym terminie.
 13. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, Uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów. Za lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie Lektora, opłata nie podlega zwrotowi.
 14. UWAGA NA ZASADY!
  • Uczestnicy zajęć zdalnych są zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad netykiety, w szczególności zobowiązują się do nieumieszczania na platformie edukacyjnej:
   • słów, wyrażeń, zwrotów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne;
   • treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową;
   • treści naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających
   • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących do wywołania kłótni;
   • treści propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki;
   • treści zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe;
   • treści będących spamem;
   • treści reklamowych
  • NIEDOZWOLONY jest udział w lekcji osób trzecich lub przekazanie hasła do logowania osobom trzecim, grozi za to odpowiedzialność karna.
  • NIEDOZWOLONE jest kopiowanie lub nagrywanie lekcji oraz jej rozpowszechnianie jest zabronione prawnie, grozi za to odpowiedzialność karna.
  • OBOWIĄZKI: Uczeń, biorący udział w kursie e-learningowym ma obowiązek: Wykonywać samodzielnie przewidziane w toku zajęć: testy, zadania i inne formy sprawdzania wiedzy. Za opublikowanie lub przesłanie/przekazanie wypowiedzi bądź pracy cudzego autorstwa pod własnym nazwiskiem (tzw. plagiat, przez który rozumie się skopiowanie, bez podania źródła cytatu, cudzego: zadania, pracy pisemnej, wypowiedzi, artykułu lub jego fragmentu, pracy naukowej lub jej fragmentu, rysunku, zdjęcia, grafiki, i podpisanie jego/jej własnym nazwiskiem) nauczyciel ma prawo nie zaliczyć zajęć lub nałożyć ustaloną przez siebie karę.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora po wcześniejszym poinformowaniu Ucznia.
 17. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie z RODO- Ustawą o ochronie danych Osobowych.

 Podpisanie umowy o kurs jest potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu

Image

Kontakt

ul.Ks.Janusza I 3 (2 piętro)
18-400 Łomża
509 126 500

Biuro czynne

wrzesień- czerwiec:
pn-pt 12.00 - 18.00

Konto bankowe

Opłatę za kurs można wnosić w biurze
oraz na konto bankowe mBank
09 1140 2004 0000 3302 7429 4132

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".