Procedury COVID-19

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły BRITISH ACADEMY w związku z zagrożeniem koronawirusem (SARS-COV-2)

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, przychodząc do szkoły musicie pamiętać o następujących wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących bezpieczeństwa w związku
z COVID – 19:

 1. Trzymajmy dystans minimum 1,5 m od innych osób
 2. Uczestnicy kursu przynoszą swoje przybory i podręczniki – nie pożyczamy ich innym osobom
 3. Nie przynośmy zbędnych przedmiotów na zajęcia
 4. Uczestnicy kursu (rodzice) z objawami infekcji pozostają w domach
 5. Myjemy ręce oraz wietrzymy sale i korytarze minimum raz na 1h

Zachęcamy do przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz dbanie o zdrowie swoje i innych.  Poniżej szczegółowe zalecenia dla uczniów oraz nauczycieli i personelu SJO, które obowiązują od 17 sierpnia do odwołania na terenie szkoły BRITISH ACADEMY:

 1. Uczestnik kursu przychodzi na zajęcia o wyznaczonej godzinie, nie wcześniej niż 5min przed rozpoczęciem zajęć i opuszcza budynek szkoły niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
 2. Słuchacz po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce i kieruje się bezpośrednio do sali w której odbędą się zajęcia.
 3. Lektor zobowiązany jest do przypominania kursantom zasad w sprawie podstawowych środków ochrony oraz higieny.
 4. Lektor zobowiązani są do wietrzenia sali, jeżeli pozwalają na to zewnętrzne warunki pogodowe, także w czasie zajęć.
 5. Lektor może nie wpuścić do sali dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji, takie jak:  objawy przeziębieniowe, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

RODZICE NA TERENIE SZKOŁY

 • Biuro British Academy będzie obsługiwało klientów, którzy nie są uczestnikami kursu tylko w godzinach 12.00-14.00
 • Rodzice oraz opiekunowie ograniczają przebywanie na terenie szkoły w czasie trwania zajęć. Należy utrzymywać tzw. dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice zobowiązani są do kontrolowania zdrowia dziecka zanim przyjdzie do naszej placówki, oraz zezwalania na uczestnictwo w zajęciach wyłącznie dziecku bez objawów chorobowych.
 • Dziecko należy przyprowadzić do szkoły na wyznaczoną godzinę nie więcej niż 5min przed rozpoczęciem zajęć.
 • Rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka, jeśli pracownik szkoły zaobserwuje wyraźne objawy infekcji.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zabronione jest przyprowadzanie dziecka do szkoły.
 • Do szkoły mogą być przyprowadzane/odprowadzane dzieci wyłącznie przez osoby zdrowe.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika placówki.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji i myją ręce.
 3. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 1. Pracownik dba o higienę rąk oraz używanych sprzętów typu laptop.
 2. Pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 3. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, ławki, klamki, włączniki światła, poręcze, inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 4. Wszystkie obszary często używane, typu sale lekcyjne, toalety, ciągi komunikacyjne regularnie sprząta z użyciem wody z detergentem.

Obowiązki lektorów:

 1. Lektor pracuje wg ustalonego harmonogramu, realizując zajęcia.
 2. Lektor pilnuje, aby każdy uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
 3. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 4. Lektor pilnuje aby dziecko przed wejściem na zajęcia zdezynfekowało ręce.
 5. Po każdych zajęciach lektor wietrzy salę w której zakończył zajęcia oraz dezynfekuje stoliki.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA (SARS- COV-2)

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa u dziecka:
  1. jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby pracownik szkoły odizolowuje je od reszty uczestników zajęć i zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób do czasu opuszczenia szkoły.
  2. lektorzy lub pracownicy administracji  informują dyrektora szkoły o podejrzeniu zachorowania u dziecka.
  3. pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie rodziców o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z ze szkoły.
  4. Obszar, po którym poruszało się dziecko, u którego zaobserwowano objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem zostaje gruntowanie wysprzątany oraz zdezynfekowany.
  5. Po otrzymaniu informacji z powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej o podejrzeniu u dziecka zachorowania na koronawirusa szkoła informuje pozostałych rodziców i do czasu zapewnienia bezpieczeństwa wstrzymuje zajęcia stacjonarne w danej grupie lub kilku grupach.
    
 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa u pracownika:
  1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, lub kontaktu z osobą chorą albo podejrzaną o zachorowanie na koronawirusa, pracownicy nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
  2. Pracownicy niezwłocznie informują dyrektora o podejrzeniu zakażenia pracownika koronawirusem (SARS-CoV-2).
  3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika będącego w pracy, pracownik do czasu opuszczenia placówki zostaje odsunięty od pracy i zobowiązany jest do przebywania w wyznaczonym izolowanym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5m odległości od innych osób;
  4. dyrektor lub pracownik administracji informuje słuchaczy i rodziców o sytuacji i do czasu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce (zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od stacji sanitarno-epidemiologicznej) podejmuje odpowiednie działania.
 3. Obszar, po którym poruszał się pracownik, u którego zaobserwowano objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem zostaje gruntowanie wysprzątany oraz zdezynfekowany.
    
  Właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna dla szkoły to:
  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Podlaskiego
  Księcia Janusza I 1, 18-400 Łomża
  Tel. 86 216 52 61

I. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493).
Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).

Image

Kontakt

ul.Ks.Janusza I 3 (2 piętro)
18-400 Łomża
509 126 500

Biuro czynne

wrzesień- czerwiec:
pn-pt 12.00 - 18.00

Konto bankowe

Opłatę za kurs można wnosić w biurze
oraz na konto bankowe mBank
09 1140 2004 0000 3302 7429 4132

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".